ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

 

Մենք հիմնադրվել ենք 2017 թվականին` 

առաջարկելով հայկական շուկային

գովազդային նոր ձևաչափ`

 ԳՈՎԱԶԴ ՎԵՐԵԼԱԿԻ ԿԱՆՉ ԿՈՃԱԿԻ ՇՈՒՐՋ։

 

 

EASY ADVERTISING-ի ստեղծման

 գաղափարի հիմքում է եղել` 

վերելակ սպասողի ժամանակը օգտագործել ի օգուտ մեր հաճախորդների: 

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ ԹՎԵՐՈՎ 

5

ՏԱՐԻ
ՇՈԻԿԱՅՈՒՄ

3400

ՎԵՐԵԼԱԿ

100%

ՇՈՇԱՓԵԼԻ 
ԳՈՎԱԶԴ

10

ՀԱՃԱԽՈՐԴ

Մենք հիմնադրվել ենք 2017 թվականին` 

առաջարկելով հայկական շուկային 

գովազդային նոր ձևաչափ`

 ԳՈՎԱԶԴ ՎԵՐԵԼԱԿԻ ԿԱՆՉ ԿՈՃԱԿԻ ՇՈՒՐՋ։

 

 

 

 

EASY ADVERTISING-ի 

ստեղծման գաղափարի հիմքում է եղել` վերելակ սպասողի ժամանակը օգտագործել ի օգուտ մեր հաճախորդների: 

 

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ ԹՎԵՐՈՎ

TOTOGAMING

FNET

SOVATS.AM

HOME REN

5

ՏԱՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

100%

ՇՈՇԱՓԵԼԻ ԳՈՎԶԱԴ

3400

ՎԵՐԵԼԱԿ

10

ՀԱՃԱԽՈՐԴ

YOUR NET

OK CREDIT

ONEX

MOGO